Let´s Go Adventure & Achievement

LET´S GO FAMILIE

Vårt inspirerende familieprogram har varighet fra 3 til 12 mnd. Programmet har som mål å gi familier med ulike utfordringer, mulighet for ny inspirasjon, bedre relasjoner og en bedre hverdag.

I dagens samfunn hender det dessverre alt for ofte at familier oppløses, eller ganske enkelt bare hangler videre. Utfordringer av ulik karakter, kan for hver og en av oss være svært vanskelig å takle.

I dette programmet henter vi fram ulike temaer, som skal bygge familien tettere sammen. Gjennom jevnlige samlinger, og tett oppfølging vil vi sammen kunne bygge en filosofi som takler livets "skiftende årstider". Vårt mål er økt samhold, bedre relasjoner og trivsel i hverdagslivet.

Vår visjon med vårt inspirerende program bygget rundt våre 4 pilarer, er å hjelpe deg og din familie til større klarhet og bevisstgjøring, og tilføre den nødvendige selvtillit man trenger, for å oppnå bedre balanse i familiens travle hverdag. Alle gode relasjoner starter gjennom god kommunikasjon

Vi vil gjennomføre weekendsamlinger for de som måtte ønske, der familier møtes, og hvor ulike tema, felleskap og aktiviteter blir ingredienser.

Vi utfordrer dere som familie til å bli med på et eventyr. Ta kontakt for mere informasjon.

Bilde

VI TROR AT ENHVER FAMILIE HAR MULIGHET TIL Å OPPNÅ DET DE ØNSKER, SAMMEN.

LET´S GO FAMILIE !!!