Let´s Go Adventure & Achievement

LET´S GO FOREDRAG

Med vårt inspirerende foredragsprogram, ønsker vi å tilføre ny inspirasjon og energi. Vi holder foredrag om ulike tema. Samtlige av våre foredrag baserer seg på våre 4 pilarer.

Vaner styrer mesteparten av våre handlinger, dette gjelder både i vårt private liv, og på vår arbeidsplass. For at man personlig eller i en bedrift skal produsere makismale resultater, er det helt nødvendig at vi som enkeltindivider tar vare på oss selv, både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Vi tror at enhver kan øke sin kapasitet betraktelig, ved å bytte ut dårlige vaner med gode. Oppsiden vil være helt fantastisk.
Våre foredrag tilpasses til enhver tid ut fra vårt publikum. Bedrifter, videregående skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag eller salgsorganisasjoner, er blandt annet steder vi kommer til.

Med våre foredrag ønsker vi å bevisstgjøre deltagere hvilken forskjell det vil utgjøre for dem selv, og de man eventuelt representerer, i det øyeblikk man starter å bygge gode vaner for seg selv basert på våre 4 pilarer.


VI ER KLAR TIL Å HJELPE DIN BEDRIFT TIL STØRRE LØNNSOMMHET, OG DINE ANSATTE TIL BEDRE TRIVSEL.  LET´S GO!
Bilde