Letīs Go Adventure & Achievement

Sosial aktivitet


Vi kjenner allerede de mennesker vi trenger å kjenne for å kunne leve et godt liv på det sosiale plan. Når vi omtaler viktigheten av sosiale relasjoner, så snakker vi ikke om hvor mange venner vi har på Facebook eller andre sosiale mediaplattformer. Vi snakker om de nære sosiale relasjoner, som familien, og de aller nærmeste vennene. Om det er en eller ti er ikke av betydning i så måte. 
Vår filosofi er at man umulig kan prestere på jobb, dersom man opplever ubalanse på hjemmebane, og man kan heller ikke klare å ha balanse, dersom man ikke har et arbeidssted der man føler seg verdsatt og viktig.
Vi tror at hver og en av oss har kapasitet til å bygge en personlighet,  som gjør at man kan finne balansen, og at man kan finne fred med seg selv og den nærmeste krets.

Ved å jobbe bevisst med seg selv og sette noen nye seil, vil man kunne manøvrere seg selv inn på den kurs man selv ønsker, og etterhvert oppleve at man både oppmuntrer og stimulerer sine omgivelser på en måte man tidligere ikke trodde var mulig.


Vi utfordrer deg til å ta denne reisen med oss. 
Let`s Go!
Bilde